fbpx

Follow Us:

Privacyverklaring Coachingspraktijk van Noije

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG. Dit is een nieuwe Europese privacywet. Deze wet komt in de plaats van de oude Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Het doel is dat de persoonlijke gegevens van mensen nog beter beschermd wordt.

 

Coachingspraktijk van Noije respecteert jouw privacy en zal ervoor zorgen dat jouw persoonlijke gegevens zorgvuldig behandelen.

 

Bij het volgen van coaching, reiki, training, een videoserie of workshop of bij inschrijven voor een gratis aanbod is het belangrijk dat uw privacy gewaarborgd wordt. Hiervoor zijn een aantal richtlijnen opgesteld waar Coachingspraktijk van Noije zich aan dient te houden.

 

Aanmeld- en contactformulieren

Coachingspraktijk van Noije gaat zorgvuldig om met de informatie die zij via het aanmeld- of contactformulier op haar website ontvangt of via social media. Ze geeft niets door aan andere partijen.

 

Door het invoeren van het aanmeld- of contactformulier ga je ermee akkoord dat deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen in één of meer databases van Coachingspraktijk van Noije. De systemen en programma’s waarmee uw persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen, zijn beveiligd conform hetgeen technisch mogelijk is. Op verzoek kunnen de betreffende gegevens van u eventueel worden verwijderd.

 

Aanmelding gratis oefeningen/mailinglijst

De gegevens die Coachingspraktijk van Noije van u ontvangt ten behoeve van aanmelding voor gratis oefeningen, ebooks, videoseries en/of de mailinglijst wordt uitsluitend voor dit doel gebruikt. Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven.

 

Door je aan te melden voor een gratis ebook, videoserie, checklist of een oefening geef je automatisch toestemming aan Coachingspraktijk van Noije om jouw gegevens op te slaan om regelmatig tips en informatie per e-mail toe te sturen.

 

Coaching en workshop

Voor goede coaching is het noodzakelijk dat Coachingsprakijk van Noije een dossier aanlegt. Jouw dossier bevat jouw ANW-gegevens, aantekeningen, gespreksverslagen, resultaten van oefeningen en gekozen interventiemethodieken en/of behandelingen.

 

Coachingspraktijk van Noije doet haar uiterste best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat zij:

  • zorgvuldig omgaat met jouw persoonlijke gegevens
  • er voor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens

 

Jouw coach heeft als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Zij houdt zich aan een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administatie, zoals het opstellen van een factuur.

 

Indien Coachingspraktijk van Noije vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal zij jou eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

 

De gegevens in het cliëntendossier blijven 10 jaar bewaard, evenals de facturen.

 

Facturen

Op de factuur die jij ontvangt, staan alleen de hoognodige gegevens:

  • Naam, adres en woonplaats
  • Datum van de coaching/workshop/Reiki-behandeling/overige werkzaamheden
  • Korte omschrijving zoals bijvoorbeeld  ‘online training’
  • De kosten